BEHANDLINGAR - ljuspunkten-helheten

Go to content

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)

Regressions/hypnos
 
Detta tillstånd är helt naturligt och du blir mentalt och kroppsligt avslappnad. Du är helt närvarande, dina sinnen är skärpta, du har full kontroll och minns allt. Du använder din fria vilja och tillståndet kan även avbrytas helt naturligt.
 
Allt vi har varit med om i detta liv, tidigare liv, det som vi ärvt från våra föräldrar och tidigare generationer, finns inprogrammerat i våra cellminnen. Om vi upprepar destruktiva mönster, upplever relationsproblem, överreagerar, mår dåligt, lider av ångest, fobier, rädslor och fysiska krämpor, så är de kopplade till destruktiva cellminnen. De negativa minnena kan enligt forskare påverka vårt immunsystem och DNA, som i sin tur kan leda till olika sjukdomar. Genom regression/hypnos kan vi nå viktiga bortträngda minnen/händelser som orsakat våra känslomässiga och fysiska problem.
 
Med regression/hypnosen hjälper jag dig att lösa upp spänningar, neutralisera och hela dessa negativa minnen som du kommer i kontakt med. Under processen är vi i kontakt med ett högre medvetande som hjälper oss att hitta de tillfällen som behöver helas. Känslan av en stark inre frid avslutar sessionen. Det är ett av livets under att få vara med på den inre resan där känslomässig smärta omvandlas till frihet, lycka och kärlek.

Healing

Hälsokonsultationer
Made with WebSite X5
KURSER
Cellminnesmålning
Vedic Art
Medial utveckling

BEHANDLING
Regressionshypnos
NLP
Healing
Medial vägledning
Följ mig på
Back to content