Vedic Art - ljuspunkten-helheten

Go to content
Vedic Art
Vad är Vedic Art!
 
Vedic Art betyder läran om skapandet och kommer från den gamla Vediska kulturen som blomstrade för flera tusen år sedan. Den efterlämnade mängder av nedskrivna kunskaper inom konst, filosofi, etik, arkitektur, mat och hälsa. Än idag finns denna kunskap bl a  inom Feng Shui och Ayur Veda.

 
Vedic Art kom till Sverige genom konstnären Kurt Källman som fick ta del av denna gamla visdom, kunskap och filosofi med början 1974. Det var Maharishi, grundaren av TM som bad Kurt arbeta fram grunden för att lära ut de 17 principerna som gäller för allt skapande och som ska hålla minst 2000 år framöver.

 
År 1988 bildades Vedic Art School i Sverige. Kurser finns nu som grund- och fortsättningskurser runt om i Sverige, Norden och övriga Europa. Lärarutbildning finns på Öland. Intresset för läran expanderar varje år.

 
Alla kan måla
 
Konsten är tystnadens språk och det oändligas uttryck. Bara du lyssnar för ett ögonblick så kan du få höra det. Alla kan måla, alla kan skapa, alla kan få kontakt med sitt eget skapande uttryck. Det finns inga begränsningar när glädjen finner vägen ut.
 
Vedic Art lär inte ut hur man målar – Vedic Art är ett sätt att minnas hur man målar.
 
Inga förkunskaper behövs – inga krav - inga bedömningar.

 
Genom att använda de 17 principerna underlättar vi skapandet. Principerna ställer inga krav. Det blir lättare att ta fram vår kreativitet och komma över alla eventuella motstånd som skapats. Vi utvecklas i egen takt. Under processens gång sker en egenutveckling som leder till insikter om oss själva och våra liv. Steg för steg växer vår skapelse fram. Parallellt växer vi i självkännedom. Även om du är nybörjare eller van målare så kommer du att hitta och tydliggöra ditt eget personliga uttryck, förmedla din inre längtan och utvecklas vidare.Vi börjar och avslutar dagen med meditation som för oss närmare vårt sanna jag, till källan där allt skapande föds.
Vedic Art kan utövas av alla.
Kurspris: 600 konor/dag, inkluderar fika och första dagens material.
Kurslängd: 30 studietimmar för grundkursen.
20 studietimmar på fortsättningskurs - fördjupning.Din lärare är

Marita Lindström


Kursdagar
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Program
Made with WebSite X5
KURSER
Cellminnesmålning
Vedic Art
Medial utveckling

BEHANDLING
Regressionshypnos
NLP
Healing
Medial vägledning
Följ mig på
Back to content